Kongres IPCA 2021

Prinášame Vám správu z kongresu IPCA, ktorá sa uskutočnila v rámci Majstrovstiev sveta v šach ľudí s telesným postihnutím.

Program rokovania otvorila prezidentka IPCA pani Svetlana Gerasimova a privítala všetkých prítomných zástupcov jednotlivých krajín CRO, CZE, ESP, FRA, ISR, POL, RUS, UZB. Zástupca FRA sa ospravedlnil a delegoval svoj hlas do rúk zástupcu POL. Podala návrh na predsedu a členov prezídia kongresu. Všetci navrhnutí členovia dostali plnú podporu.

Prvý viceprezident IPCA Alexej Gurbanov /ISR /, druhý viceprezident IPCA a zároveň  čestný predseda Zbigniew Pilimon /POL/. Za tajomníka kongresu bol zvolený Olexander Prochorov/UKR nahradil odstupujúceho člena z chorvátska/. Posledným zástupcom bol Alexander Nazorov /ESP/.

Prezidentka predložila správu o činnosti za roky 2019 – 2021, teda vlastne od posledných MS IPCA, ktoré sa konali u nás v Ružomberku v roku 2019, v roku 2020 sa MS IPCA pre Covid199 sa nekonali. Činnosť a turnaje sa presunuli do online priestoru. Pokračovali v hľadaní a v podpore mladých postihnutých talentov. Nadviazala sa užšia spolupráca so šachovou federáciou – FIDE, kde spolupracovali na príprave a organizovaní turnajov FIDE CUPS pre postihnutých ľudí /mužov a juniorov/, Svetovej online Olympiáde, Online Olympiáda pre postihnutých ľudí. Spolupráca na online svetovom šampionáte od 4. – 14. novembra 2021.

Predložila aj informáciu o novej webstránke IPCA na ktorej sa môžu členovia registrovať: https://ipcachess.org

Prezidentka informovala o oficiálnej registrácií organizácie IPCA, ktorá je registrovaná v Španielsku. Rozhodovanie, v ktorej krajine urobiť registráciu bolo náročné. Zisťovali sa podmienky napr. v Nemecku, Česku, Švajčiarsku či Taliansku. Nakoniec bolo vybraté Španielsko.

Ďalším bodom programu bola ponuka pre členské krajiny na podanie prihlášky na usporiadanie MS IPCA v roku 2023. Ako prvý prezentoval svoju žiadosť zástupca Chorvátska. Po ňom vzniesla svoju požiadavku zástupkyňa Česka. Veľkým prekvapením pre nás boli slová prezidentky keď povedala, že je v kontakte s pánom Zelnickým zo Slovenska. Napriek nášmu prekvapeniu sme teda my aj potvrdili záujem a možnú kandidatúru pre Slovensko. Po príchode na Slovensko sme sa skontaktovali s pánom Zelnickým a on deklaroval, že momentálne ani ŠK Ružomberok ani on sám nemajú záujem o rok 2023.

Kalendár aktivít na rok 2022:

  • Individuálne MS IPCA Izrael /Ashdod/ v čase od 8. – 17. Júla 2022
  • Word Olympiáda pre telesne postihnutých občanov.
  • Svetová olympiáda pre postihnutých ľudí, Rusko, Khanty Mansisijsk v júli- auguste 2022. Účastníkov vyberala FIDE po nahlásení jednotlivých šachových zväzov. Účastníci si musia hradiť let do Moskvy a odtiaľ budú prepravení na miesto konania podujatia zdarma.
  • Účasť tímu mužov a žien IPCA na 44 ročníku olympiády FIDE 2022 v Moskve
  • Mužské a ženské tímy IPCA pre olympijské hry FIDE v Moskve
  • IPCA Svetový Rapid a Blitz šampionát , riešenie šachových problémov, šachové tréningové semináre v Španielsku Torrevieja 3.-10.2022
  • Spolupracovať na turnajoch FIDE
  • Online Cup IPCA Rapid a Blitz 11-13.02.2022

Ďalším bodom programu bola voľba členov Rady prezidenta IPCA. Keďže sa uvoľnilo miesto generálneho tajomníka IPCA, bol navrhnutý na toto miesto zástupca Ukrajiny Olexander Prochorov. V hlasovaní prešiel hlasmi všetkých prítomných, len zástupkyňa Česka sa zdržala.

Ďalšou nomináciou bola nominácia na pozíciu finančného riaditeľa IPCA /pokladníka/. Na tento post bol navrhnutý zástupca Španielska Alexander Nazorov, ktorí získal podporu zástupcov všetkých krajín, okrem zástupkyne Česka, ktorá sa zdržala.

Prezidentka IPCA poďakovala za hladký priebeh kongresu a tento ukončila.
Záverom, by som chcel len dodať, že Slovensko ako malá krajina má obmedzené možnosti účasti na týchto podujatiach hlavne, čo do počtu účastníkov ako aj pre vzdialenosť v ktorej sa MS IPCA teraz konali či budú konať /ESP.IZR/. Ak to bude možné budeme sa snažiť prispieť k tomu, aby sa usporiadanie akcií prenieslo bližšie do stredu Európy hlavne z dôvodov šetrenia nákladov na cestovné ako aj na ubytovanie.

Samozrejme, by sme radi naďalej cítili podporu a spoluprácu zo strany SZTPŠ a za doterajšiu veľmi pekne ďakujeme.

Torrevejia, 24.10.2021

4.11.2021 Bohuš Wollner