Šachy na kolesách 2024

Pozývame vás zahrať si šach naživo v bezbariérových priestoroch budovy prírodovedeckej fakulty UK Mlynská dolina (miestnosť B2 – 303) na ul. Ilkovičova 6 v Bratislave.

V poradí 4. ročník obnovených Šachov na kolesách 2024 sa bude odohrávať v termínoch od 20. 2. do 11. 6. a jeho jesenná časť od 10. 9. do 19. 11.

Účasť v turnaji je otvorená pre všetkých hráčov (registrovaných aj neregistrovaných vo FIDE) s preukazom občana so zdravotným postihnutím.