Vianočný Dystro RAPID turnaj 2022

Pozvánka a výsledky 11. ročníka!

Rok ukončujeme našim tradičným Vianočným Dystro rapid turnajom, ktorý sa uskutočnil 20.12.2022 o 19:30 na webe https://lichess.org/tournament/55WJm74J